Hakkımızda

Hakkımızda

Hayat Eli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği – HAYAT ELİ, 2014 yılında Ankarada 2006 yılından beri uluslararası insani yardım aktivitelerinde gönüllü olarak çalışanlar tarafından kurulmuştur. 2015 yılında aktif olarak uluslar arası insani yardım faaliyetlerine başladı.

HAYAT ELİ,  ülkesinden ayrılmış ve uluslararası koruma ihtiyacı olan insanların yanı sıra insan hakları ihlallerinden etkilenmiş birey ve toplulukların temel yaşam koşullarını iyileştirme ve eğitime erişimini sağlamaya yönelik kurulmuş insani yardım kuruluşudur. 


Derneğimizin din, dil, ırk, cinsiyet, yaş farklılığı gibi nedenlere dayalı hiçbir ayrım gözetmeden yurtiçinde ve yurtdışında faaliyetlerini yürütmektedir. Başta mültecilerin ve sığınmacıların temel sorunları olmak üzere tüm yaşamsal ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak ve toplumla uyumlarının sağlanabilmesi için sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile iş birliği halinde çalışmaktadır.